DỰ ÁN VẬN CHUYỂN LÔ HÀNG CỦA BỘ QUÔC PHÒNG SANG LÀO

Tháng 12/2018, phòng KD - VT phối hợp cùng các phòng chuyên môn khác thực hiện dự án vận chuyển lô hàng của Bộ quốc phòng sang nước bạn Lào.