GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Ngoài vận chuyển hàng hóa thông thường, GLCC còn trang bị cho lái xe các kiến thức về vận chuyển hàng nguy hiểm, cháy, nổ