DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ALIN B1

Dự án thủy điện Alin B1 - Huyện Phong Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế, kiện hàng 60 tấn do Phòng Kinh doanh - Vận tải thực hiện.