Về chúng tôi

Tầm nhìn

Với chiến lược phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội và thân thiện môi trường, Green Lien Chieu GLCC sẽ là công ty logistics hàng đầu trong phát triển kinh tế vùng và ứng dụng công nghệ tiên tiến thân thiện mội trường, bảo vệ trái đất xanh và giữ gìn bầu sinh thái trong lành.

Sứ mệnh

“LOGISTICS XANH VÌ MỘT TRÁI ĐẤT XANH”

Chúng tôi cam kết tạo ra các giải pháp logistics thân thiện với môi trường, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ logistics tốt nhất và hiệu quả nhất bởi đội ngũ nhân viên đáng tin cậy của chúng tôi và bằng cách tận dụng lợi thế của công nghệ.

Giá trị cốt lõi

"XANH - BỀN VỮNG"

-  Xanh

  • Ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường

  • Sử dụng phương tiện máy móc ít tiêu hao nhien liệu

  • Xây dựng môi trường làm việc sinh thái thân thiện với con người, với tự nhiên

-  Bền vững

  • Lấy phát triển bền vững làm mục tiêu cho phát triển; tạo nên sự hài hòa trong lợi ích kinh tế, bảo đảm quyền và lợi ích của con người nói chung, của thành viên công ty nói riêng va thấn thiện mội trường

  • Lấy định hướng vì lợi ích khách hàng làm phương châm hành động hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu bền, vững chắc trên nguyên tắc đôi bên cùng phát triển