VĂN BẢN PHÁP LUẬT

NGHỊ ĐỊNH 100/2019/NĐ-CP: ĐÃ CÓ MỨC PHẠT VỚI NGƯỜI ĐI XE ĐẠP UỐNG RƯỢU, BIA

Ngày 30/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế cho Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Thông tư của Bộ Tài Chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày 02 tháng 01 năm 2018.